Strategia de dezvoltare

Întru dezvoltarea instituţiei se va continua îmbunătăţirea calităţii în educaţie prin implementarea noilor cerinţe şi recomandări, dotarea cu resurse materiale, formarea continuă a cadrelor didactice, care vor utiliza cele mai eficiente metode şi tehnici de lucru, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC), axate pe necesităţile de dezvoltare a copilului, valorificând la maxim potenţialul fiecăruia.