Misiune-viziune

Viziunea: dezvoltarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice, racordate permanent la renovarea conceptuală metodologică a învăţământului, competenţelor digitale în utilizarea eficiectă TIC în activitatea didactică şi asigurarea dorării.

Misiunea: prestarea serviciilor educaţionale complexe şi echilibrate pentru fiecare copil la dezvoltarea liberă şi armonioasă, la formarea unei personalităţi creative, care să se poată adapta la condiţiile şi schimbările vieţii, respectând drepturile acestuia.