Documente

Instituţi îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor documente:

  • -Codul Educaţiei al Republicii Moldova,

  • -Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1 – 7 ani) în Republica Moldova,

  • -Codul de Etică al cadrului didactic

  • -Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere la 7 ani,

  • -Regulamentrul de organizare şi funcţionare al instituţiei de educaţie timpurie.

  • -Regulamentul intern al instituţiei de educaţie timpurie.

  • -Programul de dezvoltare a instituţiei.

  • -Instrucţiuni şi ordine ale organelor ierarhice.