Descrierea instituţiei

Grădiniţa oferă familiei locul cu mediul prielnic şi securizat în care îşi pot încredinţa copiii în perioada în care îşi exercită atribuţiile profesionale. Ofertele educaţionale sunt prestate în baza Curriculumului naţional şi sunt organizate în bune condiţii: grupe separate cu dormitoare, amenajate plăcut şi igienic, dotate conform cerinţelor învăţământului actual; sală de muzică, unde sunt organizate activităţi de muzică, distracţii şi serbări. Pentru buna îngrijire a copiilor este centrul medical, bloc alimentar, spălătorie.

Grădiniţa prestează servicii educaţionale orientate la formarea personalităţii dinamice, creative, active, sociabile, la formarea capacităţilor de învăţare pentru integrarea cu succes în învăţământul şcolar dar şi în societatea permanent schimbătoare. Procesul didactic este bazat pe suport ştiinţific şi valorile umane.

Cadrele didactice ce activează au pregătire în domeniu.