Cv-ul metodistului

Informaţii personale

Melnic Silvia

Data naşterii: 22.07.1951

Date de contact: serviciu-022.72.99.50; mobil-069534240

e-mail: centrugradi78@gmail.com

Formare profesională

2002- Management educaţional; UP „Ion Creangă”.

1974-1978 studii suprioare, geografie, UP din Tiraspol

1966-1970 studii medii speciale, clasele primare, Orhei.

Grad didactic/metodist- întâi

Experianţă de muncă în domeniul pedagogic-47ani

În funcţie de metodist-38 ani.

Competenţe profesionale:

*Organizaror al activităţilor metodice, de mentorat.

*Comunicativă, activă în activităţi educaţionale.

*Stimulează spiritul de echipă în colectiv.

*Asigură organizarea procesului educaţional al cadrelor didactice şi evaluarea competenţelor profesionale ale acestora.