Cadre didactice

Cadrele didactice ce activează au pregătire şi experienţă de muncă corespunzătoare, care crează condiţii favorabile pentru dezvoltarea copiilor şi prestează activităţi educaţionale de calitate. 7 cadre didactice deţin grade didactice. Este necesitate de completare cu cadre didactice.

Colectivul cadrelor didactice este unit, responsabil, implementează cu succes noile schimbări în educaţie. Cadrele cu experienţă de muncă sunt stabile de mai mulţi ani. Fluctuaţia este la cadrele tinere.