Acte normative şi legislative

Toate actele în vigoare ce stau la baza educaţiei preşcolare sunt respectate şi implementate.