SCENARII DIDACTICE CU INTEGRAREA EXTENSIEI www.educatieinteractiva.md

În atenția cadrelor didactice și manageriale,
În anul 2022 DGETS a lansat extensia www.educatieinteractiva.md, care permite cadrelor didactice să creeze propriile activități interactive în procesul de predare-învățare-evaluare. Vă invităm să studiați 8 scenarii didactice care demonstrează cum aceste activități pot fi integrate cu succes la orice disciplină și clasă.